Bemutatkozás

 

2021.04.14.

Bővebben a híreknél.

2021.04.09.

Tisztelt Tulajdonosok!

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a Csepel-Szigetszentmiklós Kavicsbánya tavon létre hoztunk egy új egyesületet, melynek elnevezése Kavicsos-tó Tulajdonosainak Egyesülete.

Nyilván meglepődnek azon, hogy egy újabb egyesület alakult a tavunkon, ezért engedjék meg, hogy röviden bemutassuk, milyen céllal lett létrehozva az új egyesület.

Szeretnénk létrehozni egy olyan összetartó közösséget a tavunk környezetében, akik felelősségteljesen óvják, védik a saját és közvetlen környezetünket, akik képesek cselekedni, amíg mások csak tétlenül néznek és várják a csodát. Tudjuk, sokan legyintenek, “már volt ilyen, abból sem lett semmi”. A tó körül élő embereknek és telektulajdonnal rendelkezőknek be kell látni, hogy ha most nem cselekszünk, akkor ez a gyönyörű tó eltűnik a nemtörődömség tengerében. Azért, mert egy-két itt lakó, vagy telekkel rendelkező öntörvényűen cselekszik és él a tavon, nekünk nem kell ezt a negatív példát követni! Igenis sokan vagyunk akik szeretnek a tó partjára kiülni, és gyönyörködni a sokszínű természetben és a csodálatos állatvilágban. Útólsó órában vagyunk. Eddig a tó tett értünk, most mi tegyünk érte. Fogjunk össze!

Fontosabb célkitűzéseink

Mielőtt valaki félre értené, nem egy újabb horgász egyesületről van szó! Az egyesület létrehozása kizárólag abból a célból jött létre, hogy értéket teremtsünk a telektulajdonosok közösségével a közvetlen környezetünk megóvásával, a víz kezelésével és egyéb problémák elhárításában tudjunk segítséget nyújtani, az alábbiak szerint: (idézet az alapszabályunkból)”

Az Egyesület célja:

 1. A tó körüli csatorna rendszer kiépítésének előkészítése, megszervezésben való részvétel előkészítése, anyagi feltételek biztosításának elősegítése, valamint a munkálatok felügyelete.
 2. Együttműködik a működési területén bejegyzett hasonló célkitűzéseket megfogalmazó társadalmi szervezetekkel, egyesülettel és alapítványokkal.
 3. Gondoskodik a területén lévő védett, védelemre tervezett, illetve egyéb, természeti értékekben gazdag területek állagának megőrzőséről, szakszerű kezeléséről, fenntartásáról.
 4. Az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő kulturált eltöltésének a biztosítása,
 5. A természet védelme, kiemelten a horgászvíz és az abban található élővilág, valamint a vízpart tisztaságának megóvása, tevékeny fellépés a károkozókkal szemben,
 6. Anyagi lehetőségekhez mérten biztosítja a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a természetvédelemmel összefüggő szakismeretek gyarapítását,
 7. A saját szabályzatainak a betartásával és betartatásával segíti a halászati törvény és horgászrend ellenes cselekmények megelőzését és elkerülését, valamint a vizek és a természet tisztaságának védelmét,
 8. A tagság érdekeit képviseli a különböző fórumokon,
 9. Lehetőségeihez képest pályázatokon való részvétel, sikeres pályázat esetén annak végrehajtása,
 10. Lehetőségeihez képest jogi segítségnyújtás a tó körül lévő problémák megoldásához,
 11. A tó körüli világítás kiépítése,
 12. A tó körüli úthálózat kiépítése, karbantartása,
 13. Szoros együttműködés a Polgárőrséggel, az illetékes Önkormányzatokkal, egyéb a működését elősegítő hatóságokkal, rendőrséggel”

Mint Önök előtt is bizonyára ismeretes a tavunkat érő egyik kiemelten kezelendő szennyező „forrás” a szennyvíz nem megfelelő kezelése és elszállításának probléma köre. Már több szakmai véleménnyel is rendelkezünk, melyek mindegyike kiemelten fontos probléma körnek nevezte meg a szennyvíz szakszerűtlen kezelését egyes tulajdonosok részéről!

Idézzük a legutóbb az Iszapfaló Kft. szakmai véleményét az iszap problémák megoldására:

Szakmai véleményünk:

Véleményünk szerint minden emberi és anyagi erőforrást először a szennyvízterhelés megszüntetésére kell fordítania a közösségnek.

A közösség képviselőinek, döntéshozóinak közös álláspontra kell helyezkedni és a Vízügy támogatását kell kérniük a probléma megoldása érdekében. Ki kell jelölni egy bizottságot, akik feladata a probléma feltérképezése és a szükséges lépések meghatározása/megtétele.

Minden ingatlantulajdonosnak zárt szennyvíz tartályra kell átállnia, azok ürítését tervezetten kell végrehajtani (nem csak önbevallás alapján, hanem időzített ürítésekkel és igazolhatóvá kell tenni az elszállítás megvalósulását és a mennyiségeket). Az elszállított mennyiségeket célszerű vezetni egy erre alkalmas szoftver vagy adatbázis kezelő eljárás segítségével, hogy optimalizálni lehessen később az erőforrásokat.”

Tehát, önmagában az iszap kezelése nem jelenti a probléma végleges megoldását, hanem először annak a „forrását” kell felszámolni, vagyis a szennyvíz vízbe történő bejutását!

Arra kérünk továbbá minden tulajdonost, hogy amennyiben teheti, a saját területe előtt telepítsen nádat! A nád fontos szerepet játszik a tó biológiai körforgásában. Vízi liliom, vagy egyéb más vízi növényzet telepítését nem javasoljuk, mivel ősszel az elpusztult növényzet maradványai tovább fokozzák az eliszapolódás lehetőségét. Ez a lehetőség nem kerül külön költségbe, azt mindenki el tudja végezni saját maga is, ezzel is segítve a tó „tisztulását”!

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a fenti célkitűzéseket csak és kizárólag egy tisztességes és összetartó közösséggel lehet elérni, ezért van szükség arra, hogy mindenki, aki azonosulni tud a fentiekben jelzett célokkal, jelentkezzen egyesületünkbe, vállalva azt a minimális költséget, mely igaz nem eget rengető, de valahol el kell indulni!

Természetesen az aktuális pénzügyi helyzetről a tagok rendszeres tájékoztatást kapnak.

A jelentkezési lehetőség új tagok részére

Az egyesületbe alapvetően háromféle képen lehet jelentkezni:

 1. a későbbiek folyamán szétosztásra kerülő csekken a hozzá kapott adatlap kitöltésével,
 2. elektronikus úton, a https://kavicsosto.hu honlapon megtalálható jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével, valamint az éves tagdíj átutalásával. Az ily módon jelentkezők az átutalás beérkezését követően kiértesítésre kerülnek a tagfelvételről.
 3. Személyes jelentkezés a jelenlegi helyzet miatt nem lehetséges.
 4. Éves tagdíj minimum összege: 5.000 Ft, de ettől magasabb összeg is utalható.
 1. Az egyesület elérhetősége:

Honlap elérhetősége: https://kavicsosto.hu

e-mail cím: email@kavicsosto.hu

Levelezési cím: 2310. Szigetszentmiklós, Szák u. 1/3 szám.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, Tisztelettel kérjük jelentkezzen egyesületünkbe, annak érdekében, hogy egy szebb és élhetőbb mikrokörnyezetet tudjunk saját magunknak kialakítani a közösség erejével!

További információkért kérjük látogasson el honlapunkra!

Tisztában vagyunk azzal, hogy a mai világban nagyon nehéz előre haladni és értéket teremteni, de hiszünk a közösség erejében és a pozitív hozzá állásában egy új korszak elérése érdekében!

Várjuk minden Kedves Tulajdonos jelentkezését az egyesületünkbe!

Kelt: Szigetszentmiklós, 2021. március 31.nap

Üdvözlettel: Kavicsos-tó Tulajdonosainak Egyesülete

vezetősége

 

2020.11.23.

Mindenkit szeretettel köszöntünk a honlapunkon.

A honlapunk teljesen átalakul az új igényeknek megfelelően. Ezentúl a K.T.E fogja képviselni.

Kavicsos-tó Tulajdonosainak Egyesülete

Rövidítve:

K.T.E.

Miért is alakítottuk meg ezt az új szövetséget?

Szeretnénk létrehozni egy olyan közösséget a tó körül, akik vigyáznak a saját és közvetlen környezetére. Tudom, sokan legyintenek, “már volt ilyen, abból sem lett semmi”. Most lesz.  A tó körül élő embereknek be kell látni, hogy ha most nem cselekszünk, akkor ez a gyönyörű tó eltűnik a nemtörődömség tengerében. Azért, mert egy-két lakó öntörvényűen cselekszik és él a tavon, nekünk nem kell követni őket. Igenis sokan vagyunk akik szeretnek a tó partjára kiülni, és gyönyörködni a sokszínű természetben és a csodálatos állatvilágban. Útólsó órában vagyunk. Eddig a tó tett értünk, most mi tegyünk érte. Fogjunk össze.

Jó pár embernek elege lett abból, hogy a szar ott úszik a stégje előtt, hogy az utak járhatatlanok, hogy a sötétben csak botorkálunk, a víz minősége csak romlik, állandó szemét hegyek alakulnak ki, sokan nem tartják be a tó rendet, stb…A mostani vírusos időkben nem lehet semmilyen egyesületet alakítani, ezért az Összefogás Horgászegyesület felajánlotta, hogy az Ő szárnyai alatt, de teljesen önállóan alakítsunk egy szövetséget. Így rögtön nem kell megalakítani egy új egyesületet, (ez majd rá ér később) de a K.T.E. azonnal működő képes lesz, ha összeáll a vezetőség. Nyitottunk egy bankszámlát az Összefogás H.E.-val, azzal a banki kikötéssel, hogy a két egyesület nem férhet a másik számlájához, ezért nem tudnak felvenni pénzt egymás számláiról. Az K.T.E. önálló pénzügyileg. Elszámolni, csak a tagsága felé köteles. Két vezetőségi tag már meg van, a harmadikkal tárgyalunk. Saját Alapító Okiratunk lesz, mindenki figyelmesen olvassa el. Fenntartásunkat a tagsági díjból fogjuk megoldani, ezért kérek mindenkit, hogy szóljon a szomszédainak, hogy minél többen lépjenek be tagnak, vagy alapító tagnak, nézzenek rá a honlapunkra, vagy olvassák el a hirdetőtáblákon a felhívásunkat.

Köszönöm, hogy elolvastátok.