Viziközmű.

Víziközmű Beszámoló

Közmű kérdéskörben megtartott, előzetesen szűk körben meghirdetett találkozóra került sor 2023.10.20.-án, melyen jelen volt Becz Péter, a terület önkormányzati képviselője, illetve Felsőtag képviseletében megjelent lakosok. A fórumon a KTE képviselte a Kavicsos taviakat. Az összejövetel célja Felsőtag egész területére vonatkozó közmű kialakítás lehetőségeinek, feltételeinek átbeszélése volt. A folyamat elindításának elengedhetetlen alapfeltétele egy „Víziközmű társulat” megalapítása, amely a helyi lakosok feladata! (az érintett terület ingatlan tulajdonosai) A fejlesztés Szigetszentmiklós Felsőtag teljes egészére vonatkozik (Sóshegy, Tagi út és környéke, Kavicsos tó) fel nem osztható, amely első lépésként geodéziai felméréssel kezdődik, amelyen feltüntetésre kerülnek az utak, telekhatárok, magassági pontok, tereptárgyak. A társulat megalakításához helyi tulajdonosok jelentkezését várják! A jelenlévők közösen 2023.12.02.-át jelölték ki a következő, nyilvános találkozó időpontjául, melynek szervezését a KTE (Kavicsos tó Tulajdonosainak Egyesülete) vállalta.

  1. víziközmű-társulat:

„A víziközmű-társulat a vízgazdálkodási társulatok egyik alapvető jelentőségű csoportja. Létrehozásukat elsősorban a közműlétesítésben és/vagy -fejlesztésben érdekelt ingatlantulajdonosok anyagi hozzájárulásának biztosítása indokolhatja. Maga a víziközmű-társulat közfeladatként a település, az együttesen ellátható települések belterületi, illetve lakott területi részének közműves vízellátását, szennyvízelvezetését, szennyvíztisztítását, belterületi vízrendezést és csapadékvíz-elvezetést szolgáló vízilétesítményeket hoz létre, illetve fejleszt. A víziközmű társulatok a tagok érdekeltségi hozzájárulásából, valamint az érintett helyi önkormányzat és az állam költségvetési, illetve egyéb támogatásaiból látják el közcélú feladataikat. Ha a víziközmű társulat az alapszabályban meghatározott közcélú feladatát megvalósította, jogutód nélkül szűnik meg. Ilyenkor az elkészült víziközművet szolgáltatásra alkalmas állapotban az önkormányzat (önkormányzati társulás) részére adja át.”

A KTE fő céljai közül az egyik a Kavicsos tó vizének és élővilágának megóvása ezért a közmű kialakítása óriási jelentőségű számunkra és minden Kavicsos tó mellett élő és nyaraló számára. Az egyesület jó ideje dolgozik az Önkormányzattal karöltve a tó körüli utak rendezésén, ami szintén alapfeltétele a közmű kialakításának. A KTS Alapítvány részéről már átadásra kerültek az utak az Önkormányzat részére és a lakosok egy része is lemondott tulajdoni hányadáról még korábban. Vannak néhányan, akik nem elérhetőek vagy akadályozni próbálják a fejlesztést, de ebben az esetben az önkormányzat élhet a kisajátítási jogával. Itt megjegyeznénk, hogy 3-5m2 -ekről van szó az utakon, nem hektárokról. Szeretnénk felkérni minden Kavicsos tó mellett élőt, álljanak az ügy mellé, hiszen mindnyájunk, illetve a Kavicsos tó érdeke ezt kívánja.

Összegezve:

A következő találkozó célja a Víziközmű társulat megalakulása! Ehhez a nemes feladathoz jelentkezőket keresnek. Részletes információt kérésetekre tudjuk továbbítani.

Helyszín: STOP Autósiskola Csepel

1214 Budapest Rákóczi Ferenc u.184.

Dátum: 2023.12.02 10.00

Tárgy: Szigetszentmiklós, Felsőtag Víziközmű

Találkozzunk, gyertek el és legyetek részesei a fejlődésnek! Ha minden utcából legalább egy ember részt vesz már eljuthat mindenkihez az ügy fontossága. 

A részvételi szándékot előre jelezni kell a következő elérhetőségeken, amelyre a létszám felmérése miatt feltétlenül szükség van!

Elérhetőségeink: email@kavicsosto.hu  (facebook-on is)

                            beczpeter1@gmail.com

                            Becz Péter facebook oldala

                            Szigetszentmiklós, Felsőtag Városrész facebook oldala

                      Becz Péter                                         Gubacsi Géza

          önkormányzati képviselő                                      KTE  elnök

                                                   Tóth Éva

                                              K.T.E. elnök h.